ANSÖKAN Nagelterapeut

Ansök till SANSA genom att ladda ner och fylla i ansökningsblanketten nedan. Ifylld ansökningsblankett skicka via mail tillsammans med bilagor till SANSAs granskningsgrupp: granskning@sansa.se
När granskningsgruppen mottagit ansökan är handläggningstiden upptill 12 veckor. Behöver en omgranskning ske pga. att handlingar saknas eller är bristfälliga kan handläggningstiden komma att förlängas.
Du kommer att kontaktas via mail när din ansökan godkänts av SANSAs styrelse.
Vänligen läs igenom kriterierna inför din ansökan och maila ev. frågor till: granskning@sansa.se

MEDLEMSANSÖKAN NAGELTERAPEUT.pdf