Inför ansökan

FÖR DIG SOM ANSÖKER SOM SKOLA
För att din ansökan skall kunna behandlas så snabbt som möjligt är det viktigt att din ansökan är komplett. 
Ta hjälp av nedanstående checklista.

Följande skall skickas tillsammans med ansökan.
  • Kopia på ditt lärardiplom
  •  Aktuell kurshandbok dvs det skriftliga material som eleven får
  •  Kursplan där det framgår antal timmar samt vilka moment som ingår
  • Kopia på diplom som eleven får
  • Registreringsbevis från skatteverket
  • Bilder på  a: Hygienstation  b: klassrum (där man tydligt ser arbetsbord utsug mm)
  • Glöm inte att ange i ansökan;   a: Huvudskola/samarbetspartner  b: skolans samtliga lärare  
SANSAs granskningsgrupp går igenom din ansökan och meddelar dig per mail när granskningen är slutförd.
Då allt arbete är ideellt räkna med en handläggningstid på ca 1-3 månader.
Då du betalt in medlemsavgiften erhåller du en licens samt dekal som visar att din skola är medlem, vilket också innebär att information om detta kommer att finnas här på SANSAs hemsida.