Swedish Association of Nailschools & Agents


Swedish Association of Nailschools & Agents, SANSA, är en ideell och oberoende branschorganisation som bildades 2006. SANSA uppkom i samförstånd och gemensamt med de etablerade nagelskolorna och leverantörerna på den svenska marknaden. Tillsammans har dessa aktörer haft ett behov av en egen sammanhållande branschorganisation för att säkerställa kvalité och seriösa etableringar på denna marknad. Detta gäller såväl nagelskolor och utbildningar som godkända och säkra produkter på marknaden för professionella och konsumenter.

De aktörer som nu tillsammans bildat SANSA är alla verksamma i branschen och har lång erfarenhet av hand- och nagelmarknaden. Det garanterar ett seriöst kvalitetstänkande vilket också är ett av SANSAs viktigaste syften; nämligen att tillse att standarden på både skolor och leverantörer som grossister och tillverkare är av högsta kvalité. Att alla följer de lagar och förordningar som åläggs branschen samt naturligtvis att etiska regler och god affärssed är ledande begrepp på vår marknad.
     

  • SANSA består av en gedigen och erfaren kompetens med blandade personer från alla dessa aktörer. Denna kompetens inom SANSA har också som sitt riktmärke att vara drivande, innovativa och ständigt hålla sig i framkant vad gäller ny teknik, nya produkter eller material, nya trender och nya influenser i skönhetsbranschen samt bevaka nya lagstiftningar och regelverk som påverkar oss alla.          

  • SANSA som uppstått tillsammans med ca femtontalet etablerade nagelskolor och ca tiotalet leverantörer på marknaden har tillsammans varit den drivande kraften bakom det regelverk som finns idag.

  • SANSAs organisation utövar sin verksamhet via årsmöten, via styrelsen samt kommittéer.

Varför behövs SANSA?

SANSA behövs på denna starkt växande marknad som ett stöd för branschen samt att fungera som drivande kraft och inspiration. Tillse att branschen lever upp till gällande lagar och normer, och att borga för en hög kvalité bibehålls på alla områden inom nagelmarknaden.

 

SANSA skall säkerställa att kompetens upprätthålls och att utveckling och fortbildning håller jämna steg med övriga delar av världen. Det blåser en medvind för branschen – individ och kroppskultur är i fokus – den svenska nagelbranschen har helt enkelt inte råd att vare sig halka efter eller riskera dåligt rykte på grund av enstaka oseriösa aktörer.

 

SANSA är ett stöd, en samlingspunkt, ett forum för erfarenhetsutbyte på den svenska marknaden och den starka kraft som länge behövts för att upprätthålla en god och hög standard.

 

SANSA kan hjälpa såväl den enskilde konsumenten vad beträffar val av utbildningar såväl som leverantören eller grossisten som behöver stöd och rådgivning samt att samordna utbildningskriterier, innehåll och examina för skolorna.

 

SANSA har slutligen en central roll när det gäller branschens totala manifestation i form av marknadsföring, mässor, workshops, evenemang, tävlingar och PR.